Produkter & tjänster

Tack vare en effektiv leverenskedja kan vi erbjuda kunderna en ekonomisk helhetslösning som uppfyller fastställda krav.

Vårt affärssystem möjliggör en effektiv produktionsstyrning som innebär att vi kan erbjuda kunderna produkter till och med med en dags leveranstid.  

Vår primära verksamhet är tillverkning av kablage och därtill hörande monteringstjänster.

Mer information om tillverkningen av kablage i avsnittet Kablage

Avsnittet Service innehåller närmare information om den för Elpress verktyg auktoriserade servicepunkten.