KABLAGETILLVERKARE EFC Finland AB

KABLAGETILLVERKARE EFC Finland AB

EFC Finland Ab har nära ett halvt sekels erfarenhet som leverantör av kablage och monteringstjänster. Största delen av våra kunder verkar inom el- och elektronikindustrin samt inom vitvarubranschen och industrin för klimatanläggningar. Dessutom levererar vi kablage till tillverkare av storhushållsmaskiner och tillverkare av specialkarosser. Tack vare vår flexibla produktion kan vi tillhandahålla kablage till vilken industrisektor som helst.

Vi erbjuder ett omfattande kablagesortiment, hög leveransberedskap och service av en yrkesskicklig och flexibel personal. Vår hemmamarknad är de nordiska länderna och Baltikum, dessutom levererar vi produkter till övriga delar av Europa och till USA och Asien.