Verksamhetssystem

EFC Finland Ab:s verksamhet är certifierad enligt standarderna ISO 9001 samt ISO 14001

Tillverkningen av kablage kan vid behov godkännas enligt UL-standard. Vårt certifikatsnummer är E226564.

EFC Finland Ab:s verksamhetspolicy   

  • I vår verksamhet förbinder vi oss att följa gällande lagar och bestämmelser 
  • Vi forbinder oss att följa koncernens uppförandekod
  • Huvudsyftet med vårt kvalitetsstyrningssystem är att erbjuda produkter och verksamhet som motsvarar kundernas krav 
  • Med hjälp av kvalitetssystemet försöker vi internt effektivisera vår verksamhet på alla företagsnivåer     
  • Vi försöker minimera fel och arbeta enligt principen färdigt på en gång 
  • Vi beaktar miljökrav i all vår verksamhet
  • Vi instruerar och utbildar personalen i kvalitets-, miljö- och arbetarskyddsfrågor 
  • EFC Finland Ab:s ledning har förbundit sig att agera enligt verksamhetspolicyn.